O nás

Architektonickou a projekční činností se ateliér zabýval již od roku 2003. V roce 2015 došlo k transformaci na společnost s názvem Architektonický Ateliér Kroměříž, s.r.o., která kontinuálně navazuje na předchozí činnost a přebírá autorská práva i garance za vytvořená díla. Ateliér spolupracuje se specialisty jednotlivých profesí pro zajištění komplexních architektonických a projekčních prací.

Odměna za architektonické a projekční práce závisí na rozsahu a charakteru poskytnutých služeb a je stanovena dle Honorářového řádu České Komory Architektů.

Na architektonické i projekční práce je se zákazníkem sjednána smlouva o dílo, ve které je jednoznačně definována cena, termíny plnění, platební podmínky apod. dle obchodního zákoníku. Architektonická činnost je pojištěna proti škodě způsobené výkonem povolání. Pro rozsáhlejší akce sjednáváme samostatné pojištění.

Používáme cookies a jsme povinni Vás na to upozornit. Děkujeme za pochopení.
Více o sušenkách.