REKREAČNÍ AREÁL „KAMÍNKA“ – rekonstrukce

Lokalita: Táborový areál “KAMÍNKA“, Roštín, okr.Kroměříž
Datum: 2007
Stupeň: Projekt SP + Projekt PS
Investor: MORÁVIA holding a.s., Kroměříž
Charakter stavby: přístavba a nástavba rekreačního objektu
Spolupráce: Ing. akad. arch. Jan KONEČNÝ CSc.

Z původního objektu zůstala ponechaná pouze část kuchyně, která byla zakomponována do nového objektu. Ostatní bylo zbouráno. Pro osazení nosných prvků je dodržen základní modul 2,4m. Objekt je posazen na mírně svažitý terén. Výškové rozdíly jsou překonány venkovním schodištěm a rampami.
Do objektu jsou řešeny samostatné vstupy pro personál, hosty a zásobování. Restaurace má dva hlavní vstupy, dva vedlejší z terasy a jeden vstup boční. Výrazným prvkem je krytá terasa pro venkovní posezení. Restauraci je možné předělit posuvnou stěnou a vytvořit samostatný salonek pro uzavřenou společnost. Ve zbývající části je kromě posezení umístěn kulečníkový stůl a otevřený krb. V suterénu je umístěna i sauna s příslušenstvím.
V podkroví jsou apartmány a pokoje pro hosty s vlastním hygienickým zázemím.
V interiéru restaurace převažuje dřevo v podobě přiznaných nosných konstrukcí, stropního podhledu a obložení parapetních obvodových stěn z obou stran.. Dalším materiálem je kámen, sklo a keramická dlažba v kombinaci s bílou omítkou. Podkroví je obloženo dřevěným obkladem. Venkovní terasa a restaurace je posazena na kamenném soklu se zvýrazněnými kamennými patkami pro dřevěné sloupy, které vynáší pultovou střechu s výrazným trámovím, nízkými pultovými vikýři pro osvětlení terasy a zábradlí. Podkroví má tvar písmene „U“. Tvoří ho dvě rovnoběžné sedlové střechy propojené kolmo třetí sedlovou střechou. Dům se svým architektonickým návrhem, použitým materiálem, hmotovým rozložením a výškou přizpůsobuje charakteru krajiny a prostření.

Používáme cookies a jsme povinni Vás na to upozornit. Děkujeme za pochopení.
Více o sušenkách.