Přístavba vily – PENSION U HOLUBŮ V ČELADNÉ

Lokalita: Čeladná; okres FRÝDEK-MÍSTEK
Datum: 2008
Stupeň: Projekt SP
Charakter stavby: vnitřní a vnější stavební úpravy, dostavba a nástavba objektu ubytovacího zařízení
Spolupráce: Ing. akad. arch. Jan KONEČNÝ CSc.

Ve stávající budově jsou provedeny vnitřní i vnější stavební a dispoziční úpravy, které vedou ke zvětšení apartmánů a vytvoření nového zázemí pro pension. Nová přístavba se týká rozšíření stávajícího objektu na východní straně stavby, kde vniknou nové apartmány. Přistavěná část má obdélníkový půdorysný a jde o dvoupodlažní objekt s pultovou střechou, která naváže na stávající sedlovou střechu hlavního objektu. Okolo nové stavby bude nutné provést terénní úpravy a výstavbu kamenné opěrné zdi. Čelní stěna a obvodové stěny jsou navrženy jako dřevěné trámové. Vnitřní stropní dřevěné trámové konstrukce jsou ponechány v pohledu.

Používáme cookies a jsme povinni Vás na to upozornit. Děkujeme za pochopení.
Více o sušenkách.