RESTAURACE A PENSION „ČERNÝ OREL“ – rekonstrukce

Lokalita: Kroměříž, Velké náměstí
Datum: 2008
Stupeň: Projekt SP + Projekt PS
Investor: DAVAZ spol.s.r.o., HORNÍ MOŠTĚNICE
Spolupráce: Ing. akad. arch. Jan KONEČNÝ CSc.
Ocenění: STAVBA ROKU 2009

Dvoupatrový řadový dům se nachází v severní frontě Velkého náměstí v Kroměříži. Byl postaven na hluboké, severojižně orientované parcele a její zastavění se datuje už ve středověku.
Nové úpravy se týkají hlavního průčelí do náměstí, kde je navržena výměna stávajících oken, ošetření stávajícího dřevěného výkladce a jeho nové zasklení izol. dvojsklem. Další úpravy v přízemí se týkají prostoru restaurace a dvorního křídla, jehož novým využitím bude pension. Dům leží v památkově chráněném území.

Používáme cookies a jsme povinni Vás na to upozornit. Děkujeme za pochopení.
Více o sušenkách.