Služby ateliéru

Architektonická studie

Investor v této fázi získává představu o architektonickém, urbanistickém a dispozičním řešení stavby a o možnostech využití pozemku. Studie zahrnuje půdorysy všech podlaží, příčný a podélný řez, pohledy na fasády, 3D vizualizace exteriéru a výkres situace s umístěním stavby na pozemku.

Dokumentace pro územní řízení

Tato projektová dokumentace navazuje na odsouhlasenou architektonickou studii a slouží jako podklad pro dotčené orgány a stavební úřad pro vydání územního rozhodnutí.

Dokumentace pro provedení stavby

Jedná se o dokumentaci, která podrobně rozpracovává projekt pro stavební povolení včetně podmínek uložených stavebním úřadem.  Stává se podkladem pro stanovení stavebních nákladů,  uzavírání smluv s dodavateli a pro realizaci stavby.

Dokumentace pro stavební povolení

Její obsah je dán stavebním zákonem a cílem je vydání stavebního povolení.

Inženýrská činnost

Jednání s dotčenými orgány státní správy a spolupráce při získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Návrh interiéru

Detailní řešení uspořádání vnitřního prostoru umožní nalézt funkční, kvalitní a estetický interiér pro příjemné bydlení.

Autorský dozor

Dohled nad realizací a dodržením projektu, koncepcí a designu.

Používáme cookies a jsme povinni Vás na to upozornit. Děkujeme za pochopení.
Více o sušenkách.