RODINNÝ DŮM – rekonstrukce „Baťova domku“

Lokalita: Zlín – Letná, ul. Lipová
Datum: 2006
Stupeň: Arch. studie + Projekt SP

Stávající stav byl již nevyhovující z hlediska dispozice, technického stavu i hygienického vybavení objektu s ohledem na rozrůstající se rodinu.
Stavební úpravy v 1.NP spočívaly v odstranění stávající garáže, vnitřního schodiště, některých příček a v dostavbě jihozápadní části objektu, kde byl vytvořen nový vstup, zádveří, šatna a WC. Dále došlo k rozšíření objektu na severní straně o plochu jídelny a schodiště do 1.PP a do 2.NP. Byla přistavěna nová garáž s nájezdem ze severní strany a vytvořena venkovní terasa s dřevěnou pergolou a zahradním posezením v přímém napojení na obývací pokoj v 1.NP. Prostor 1.PP byl propojen s novou garáží a se schodištěm do 1.NP.
V 2.NP byl rozšířen dětský pokoj a byla vybudována nová koupelna s WC.
Nové i stávající obvodové stěny byly zatepleny. Z důvodu zachování původního rázu objektu byl vnější plášť opatřen obkladem z režných cihelných pásků v červené barvě. Stávající výplně otvorů byly vyměněny za nové, dřevěné, v barvě středně hnědé, při zachování původního členění. Zastřešení přistavěných částí je skryto za zvýšenou stěnou atiky.
Modul objektu v severojižním směru, měřítko a struktura vlastní budovy zůstaly zachovány. Architektonické hodnoty jako výškový a polohový status quo není dotčen.

Používáme cookies a jsme povinni Vás na to upozornit. Děkujeme za pochopení.
Více o sušenkách.